TechnoAlpin Academy on tour Suomi

21.09.2023 | Kessu, Rinteet, TechnoAlpin

Koulutimme asiakkaitamme automaattilumetusjästelmien käyttöön ja huoltoon.

Academy on tour on TechnoAlpinen valmis koulutuskonsepti. Asiakas voi valita haluamansa koulutusmodulit ja koulutus järjestetään asiakkaan omissa tiloissa, omilla laitteilla. Näin saadaan paras mahdollinen hyöty.

Koulutuksen päätarkoituksena oli antaa osallistujille kattava yleiskuva TechnoAlpinin järjestelmän toiminnasta ja rakenteesta. Koulutuksen käsiteltiin myös huoltotyöt ja ATASSpro-ohjelmiston oikeaan käyttöön liittyviä kysymyksiä.

TechnoAlpinen sertifioitu kouluttaja piti koulutuksen yhdessä Kessun työntekijöiden kanssa. Seuraavat aiheet käytiin läpi käytännön läheisesti. Harjoitukset tehtiin suoraan lumetuslaitteille.

  • Rakenne ja toimintaperiaatteet käytettävissä olevista laitteista
  • Toimintaperiaatteet suoraan laitteiden äärellä
  • Lumetuslaitteiden huoltotyö
  • Vianmääritys ja siihen liittyvät ratkaisut
  • ATASSpro ohjelmiston käyttö
  • TA-laitosten turvallisuusvaatimuksia koskeva koulutus
  • Online service portaalin käyttö

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit koulutuksista tai muuten heräsi kysymyksiä lumetukseen liittyen.